Nederlandse Kansspelautoriteit en taken

De periode waarover deze toetsing gaat (2017-2021) is een turbulente periode voor de Ksa. kenmerken van deze periode
Door de Koa-wet zelf op te stellen en uiteindelijk af te dwingen. Ksa heeft daar een missie
De organisatie is gegroeid (van circa 70 fte in 2017 naar ruim 90 fte in 2021). het
Het parlementaire proces rond de inwerkingtreding van de Wet Koa was langdurig en op verschillende momenten
Momenten van onzekerheid (qua timing en inhoud). Dit zet de organisatie langdurig onder druk
leggen. Tegen deze achtergrond beschrijven we kort de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

De Ksa reguleert de gokmarkt en daarmee online weddenschappen. het openen van de online marktplaats vergt veel voorbereiding qua organisatie en werkwijze van Ksa. Door de wet Koa zijn de taken en bevoegdheden van de Ksa gewijzigd:

Taken en bevoegdheden Kansspelautotireit na wet kansspelen op afstand


• De Koa-wet biedt aanvullende instrumenten om illegale online en landspecifieke producten aan te pakken
grijpen. Zo is met de inwerkingtreding van de Koa-wet het aanbieden van betaaldiensten komen te vervallen
Ongeoorloofde (online) aanbiedingen zijn uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding van dit verbod kan Ksa
• Wet Koa aangenomen, waardoor een centraal register van uitgesloten kansspelen (Cruks) mogelijk wordt. Keza heeft
Crooks werd opgericht. De provider moet controleren of de speler is geregistreerd in Cruks. Kesa
Toezien op naleving van deze verplichting. Daarnaast is Ksa verantwoordelijk voor
Houd de Cruks draaiende. Ksa heeft ook taken over besluitvorming
Toelating van personen die onvrijwillig zijn uitgesloten van kansspelen.
• Met het wetsvoorstel Koa is ook een Fonds Verslavingspreventie ingevoerd. Het fonds heeft drie bestedingsdoelstellingen:
Anoniem behandel-, preventie- en behandelonderzoek voor kansspelverslaving
Landelijk Loket Gokverslaving en (Probleem)gokkers en hun naasten (at
gokteller). Ksa is de beheerder van het fonds en daarmee verantwoordelijk voor het opleggen en
belasting. Ook kijkt de Ksa naar de verantwoording van de overheidsuitgaven
Aangewezen bestemmingsheffing. Ksa is als fondsbeheerder ook verantwoordelijk voor
Beheer de gokbalie.
• Nederland stelt in 2021 beleidsregels bevoegdheidsinterpretatie vast
Verantwoord gokbeleid. Hiermee voldoet Ksa aan de wettelijke eis
Verslavingspreventie op rekening Koa. In 2021 ontwikkelt Ksa ook beleidsregels
Expliciete vergunningseisen ter voorkoming van verslaving (Vergunningsbeleidsregels
kansspelen op afstand).
• Ksa implementeert de Controle Database (CDB). Alle gelicentieerde leveranciers
Het aanbieden van online kansspelen moet een database opbouwen en versturen
Ksa.7
• Ksa heeft haar Wwft-toezichtcapaciteit uitgebreid met de invoering van de Wet Koa.
KSA houdt toezicht op de naleving van onderdelen van de Wwft. Vanwege de wet zal Koa niet alleen vallen Holland Casino, maar ook een vergunninghoudende online aanbieder die hierdoor gereguleerd wordt. Ksa zorgt ervoor dat deze partijen houden zich aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. Daarom is Ksa ook geschikt voor 2021 zijn gids Wwft. Ksa geeft in Handreiking Wwft handvatten voor kansspelaanbieders
Voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft.